Jamai Raja - Ep 66

Durgadevi distributes the diwali gifts to all the