Nahi Hai Koi Duniya Mein - Naat - M Rashid Azam

Nahi Hai Koi Duniya Mein - Aaqa Aaqa Bol Banday by

PremiumKhuda Ki Azmatein Kia Hain - Naat - M Rashid Azam
Khuda Ki Azmatein Kia Hain - Naat - M Rashid Azam

Khuda Ki Azmatein Kia Hain - Aaqa Aaqa Bol Banday

PremiumQasida Burda Sharif - Naat - M Rashid Azam
Qasida Burda Sharif - Naat - M Rashid Azam

Qasida Burda Sharif - Aaqa Aaqa Bol Banday by Muha

PremiumParh Kar Samjho Kiya Hai - Naat - M Rashid Azam
Parh Kar Samjho Kiya Hai - Naat - M Rashid Azam

Parh Kar Samjho Kiya Hai - Aaqa Aaqa Bol Banday by

PremiumNabi Nabi Nabi Nabi - Naat - M Rashid Azam
Nabi Nabi Nabi Nabi - Naat - M Rashid Azam

Nabi Nabi Nabi Nabi - Aaqa Aaqa Bol Banday by Muha

PremiumKadi Mera Aaqa Madinay - Naat - M Rashid Azam
Kadi Mera Aaqa Madinay - Naat - M Rashid Azam

Kadi Mera Aaqa Madinay - Aaqa Aaqa Bol Banday by M

PremiumAagayi Mustafa Ki Sawari - Naat - M Rashid Azam
Aagayi Mustafa Ki Sawari - Naat - M Rashid Azam

Aagayi Mustafa Ki Sawari - Aaqa Aaqa Bol Banday by

PremiumMein Nazr Karoon Jaan o Jigar - Naat - M Rashid Azam
Mein Nazr Karoon Jaan o Jigar - Naat - M Rashid Azam

Mein Nazr Karoon Jaan-o-Jigar - Aaqa Aaqa Bol Band

PremiumJisnay Madinay Jana - Naat - M Rashid Azam
Jisnay Madinay Jana - Naat - M Rashid Azam

Jisnay Madinay Jana - Aaqa Aaqa Bol Banday by Muha

PremiumAaqa Aaqa Bol Banday - Naat - M Rashid Azam
Aaqa Aaqa Bol Banday - Naat - M Rashid Azam

Aaqa Aaqa Bol Banday by Muhammad Rashid Azam

PremiumPyara Pyara Hai Madina - Naat - M Rashid Azam
Pyara Pyara Hai Madina - Naat - M Rashid Azam

Pyara Pyara Hai Madina - Aaqa Aaqa Bol Banday by M

PremiumAllah Allah - Naat - M Rashid Azam
Allah Allah - Naat - M Rashid Azam

Allah Allah - Aaqa Aaqa Bol Banday by Muhammad Ras