Andhere Ke Dil Main Chirage Mohabbat - Amjad Sabri

AndhereKeDil MainChirageMohabbat by Amjad Sarbri

PremiumYa Rab Meri Soi Hui Taqdeer - Amjad Sabri
Ya Rab Meri Soi Hui Taqdeer - Amjad Sabri

YaRabMeri SoiHuiTaqdeer by Amjad Sabri

PremiumBhar Do Joli Meri Ya Muhammad - Amjad Sabri
Bhar Do Joli Meri Ya Muhammad - Amjad Sabri

BharDoJoliMeriYaMuhammad by Amjad Sabri

PremiumDua Mangta Hoon - Amjad Sabri
Dua Mangta Hoon - Amjad Sabri

DuaMangtaHoon by Amjad Sabri

PremiumJisne Madinay Jana - Amjad Sabri
Jisne Madinay Jana - Amjad Sabri

JisneMadinayJana by Amjad Sabri

PremiumDai Haleema Gud Main Teri - Amjad Sabri
Dai Haleema Gud Main Teri - Amjad Sabri

DaiHaleemaGudMainTeri by Amjad Sabri

PremiumAli Ke Sath Hai Zehra Ki Shadi - Amjad Sabri
Ali Ke Sath Hai Zehra Ki Shadi - Amjad Sabri

AliKeSathHaiZehraKiShadi by Amjad Sabri

PremiumYa Mustafa Ya Mustafa - Amjad Sabri
Ya Mustafa Ya Mustafa - Amjad Sabri

YaMustafaYaMustafa by Amjad Sabri

PremiumAye Rabe Jahan Panjtane PakKa Sadka - Amjad Sabri
Aye Rabe Jahan Panjtane PakKa Sadka - Amjad Sabri

AyeRabeJahanPanjtanePakKaSadka by Amjad Sabri

PremiumBalaghal Ul aBe Kamalehi - Amjad Sabri
Balaghal Ul aBe Kamalehi - Amjad Sabri

BalaghalUlaBeKamalehi by Amjad Sabri

PremiumYa Ali as Mola Ali as Mushkil Kusha - Amjad Sabri
Ya Ali as Mola Ali as Mushkil Kusha - Amjad Sabri

Ya Ali(as)MolaAli(as)MushkilKusha by Amjad Sabri